Contracten zorgverzekeraars

Belangrijke informatie:

Poal Kaat Fysiotherapie heeft voor het jaar 2022 geen contract met CZ.

In 2023 ga ik stoppen met Menzis, dit is nu een overgangsjaar.

Heeft u of overweegt u een zorgverzekering bij  deze zorgverzekeraars dan betekent dit dat u in 2022 zelf de nota van de behandeling zult ontvangen. U dient deze zelf te betalen en kan deze vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze bepaalt afhankelijk van uw polis hoeveel u er van terug krijgt.

Een restitutiepolis vergoed meer (vaak 100%) dan een naturapolis . Tevens kan het zijn dat uw zorgverzekeraar eist dat u, ondanks dat de fysiotherapeut vrij toegankelijk is, toch een verwijzing van uw huisarts hebt. Kijkt u voor de exacte voorwaarden in uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.
Hieronder zal ik de beslissing om CZ  niet te tekenen toelichten:
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen is er al jaren sprake van een monopolie positie en machtsmisbruik door de zorgverzekeraars. Tientallen kleine verzekeraars/labels vallen weer onder grotere organisaties waardoor uiteindelijk bijna iedereen, zonder dit te weten, verzekerd is bij één van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland.

Al jaren wordt de zorg door deze zorgverzekeraars, onder de noemer van kostenbeheersing, uitgekleed en onder druk gezet. In de overeenkomsten met de zorgverleners worden de tarieven ‘bevroren’, de administratieve last verhoogd en de eisen verzwaard. Wil je bijvoorbeeld hetzelfde tarief blijven ontvangen, dan moet je naast een avond in de week, nu ook een dagdeel in het weekend open zijn. Wil je hetzelfde tarief blijven ontvangen dan moet je een klanttevredenheidsonderzoek uitzetten onder je patiënten/cliënten. met  onderzoeksbureau X of Y en de kosten zijn voor eigen rekening.
Wil je niet gestraft worden met een tariefskorting dan moet je behandelgemiddelde binnen het landelijke gemiddelde blijven. En daarnaast moeten er ook nog extra formuliertjes worden ingevuld etc. wat weer ten kosten gaat van de behandeltijd.
Door deze lastenverzwaring, zinloze eisen en ‘bevroren’ tarieven van de afgelopen jaren is de rek er nu uit. In plaats van dat de zorg er beter op wordt kunnen wij, de zorgverleners in Nederland, de kwaliteit van de zorg niet meer garanderen. Er is geen tijd en geld meer voor investeringen, innovatie en bijscholing en de patiënt is daarvan de dupe. De verloskundigen weigeren nu massaal het contract van Zilveren Kruis Achmea, de bekkenfysiotherapeuten in Noord-Holland weigeren het contract van VGZ en overige zorgverleners (o.a. de rest van de fysiotherapeuten) weigeren diverse andere contracten om bovengenoemde redenen.

De rek is er uit, wij zijn het zat, ik ben het zat. Het komende jaar zullen er vele fysiotherapeuten minder of geen contracten meer afsluiten met zorgverzekeraars.