Samenwerking

Paol-Kaat Fysiotherapie is ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot kwalitatief betere en doelmatigere zorg. Indien nodig kan ik de hulp van andere disciplines inroepen zoals bijvoorbeeld een podotherapeut,  ergotherapeut etcetera. Op deze manier kan de zorg goed op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast werk ik samen met Erna’s Fysio Heytse. Door regelmatig overleg kunnen we kennis en ervaring uitwisselen om zo de kwaliteit nog meer te waarborgen. Ook kunnen er eventuele waarnemingen opgevangen worden.